• 7069331626
  • સોમ થી શનિ - સવારે 10:00 થી સાંજે 06:00

દેના આર.સે.ટી. ભુજ-કચ્છ

તાલીમ કેલેન્ડર વર્ષ 2019-20

ક્રમ મહિનો તાલીમ કાર્યક્રમ સમયગાળો
1. એપ્રિલ 2019 જનરલ ઈ. ડી. પી. 10 દિવસ
સેલ ફોન રીપેરીંગ અને સર્વિસ 30 દિવસ
અગરબત્તી બનાવટ 10 દિવસ
2. મે 2019 બ્યુટી પાર્લર મેનેજમેન્ટ 30 દિવસ
બહેનો માટે સિલાઈ કામ 30 દિવસ
કમ્પ્યુટર એકાઉન્ટીગ 30 દિવસ
3. જુન 2019 એલ.એમ.વી. ડ્રાઇવર 30 દિવસ
કૃષી ઉદ્યોગ 13 દિવસ
પશુપાલન અને વર્મી કમ્પોસ્ટીંગ 10 દિવસ
4. જૂલાઈ 2019 ફાસ્ટ ફૂડ સ્ટોલ ઉદ્યમી 10 દિવસ
જનરલ ઈ.ડી.પી 13 દિવસ
પેપર કવર, બેગ, ફાઈલ બનાવટ 10 દિવસ
5. ઓગષ્ટ 2019 નાના ઉદ્યોગ સાહસીકો માટે સામાન્ય વ્યવસાયીકતા વિકાસ કાર્યક્રમ 10 દિવસ
રેફ્રીજરેટર અને એસી રિપેરિંગ 30 દિવસ
ઘરના વાયરીંગ કામની તાલીમ 30 દિવસ
6. સપ્ટેમ્બર 2019 Vastra Chitra Kala Udyami 10 દિવસ
પાપડ,અથાણા અને મસાલા પાવડર બનાવટ 10 દિવસ
પશુપાલન અને વર્મી કમ્પોસ્ટીંગ 10 દિવસ
7. ઓક્ટોબર 2019 ટ્રાવેલ એન્ડ ટુરિસ્ટ ગાઈડ 10 દિવસ
કમ્પ્યુટર એકાઉન્ટીગ 30 દિવસ
8. નવેમ્બર 2019 જનરલ ઈ.ડી.પી 13 દિવસ
9. ડીસેમ્બર 2019 બહેનો માટે સિલાઈ કામ 30 દિવસ
બ્યુટી પાર્લર મેનેજમેન્ટ 30 દિવસ
સોફ્ટ ટોયઝ બનાવટ (રમકડા બનાવવા)/td> 10 દિવસ
10. જાન્યુઆરી 2020 પાપડ, અથાણાં અને મસાલા પાઉડર બનાવનાર ઉદ્યમી 10 દિવસ
અગરબત્તી બનાવટ 10 દિવસ
ફાસ્ટ ફૂડ સ્ટોલ ઉદ્યમી 10 દિવસ
11. ફેબ્રુઆરી 2020 સેલ ફોન રીપેરીંગ અને સર્વિસ 30 દિવસ
ઘરેલુ વિદ્યુત ઉપકરણ રીપેરિંગ 30 દિવસ
12. માર્ચ 2020 જનરલ ઈ.ડી.પી 13 દિવસ
Visitors Count
3
2
8
8
3

© 2019 Dena RSETI Bhuj-Kutch . All rights reserved | Design by Radhe Infocare